Verklaring Omtrent het Gedrag Stichting Taekwondo Rosmalen

Verklaring Omtrent het Gedrag Stichting Taekwondo Rosmalen

Algemeen
Stichting Taekwondo Rosmalen hecht uiteraard grote waarde aan de veiligheid van onze leden. Daarom gaan we voor bestuursleden, (assistent-)trainers, juryleden/officials en de begeleiders van activiteiten een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen.Daarnaast zullen we in de nabije toekomst een bijeenkomst voor alle vrijwilligers en andere geïnteresseerden organiseren waarin we een toelichting geven op de gedragsregels zoals vastgesteld door het bestuur van Stichting Taekwondo Rosmalen.

 Wat is een VOG?
Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Waarom is een VOG belangrijk?
Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen en kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Als sportvereniging, maar ook als sportbond, is het een plicht om maatregelen te nemen die seksuele intimidatie kunnen voorkomen. De VOG is één van de mogelijke maatregelen, die door de gemeente op korte termijn zelfs verplicht wordt gesteld voor alle (sport)verenigingen in de gemeente. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainers, leiders of verzorgers. En het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met kinderen of kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt. Naast de VOG zijn er ook andere maatregelen die genomen kunnen worden om de kans op seksuele intimidatie te verkleinen.

Hoe verloopt de aanvraag?
De VOG-aanvraag wordt door Stichting Taekwondo Rosmalen elektronisch bij Dienst Justis (Ministerie van Justitie en Veiligheid) opgestart, waarna je van Dienst Justis een e-mail op het bij de ledenadministratie bekende mailadres ontvangt. Let op: wanneer meerdere gezinsleden geregistreerd staan met hetzelfde e-mailadres is het mogelijk dat de aanvraag meerdere keren wordt ontvangen. Bekijk goed aan wie de mail gericht is. In deze mail staat een link om de aanvraag af te ronden. Voor de afronding heb je zowel een DigiD-gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Binnen enkele weken ontvang je de VOG thuis waarna je deze binnen drie maanden na ontvangst van deze mail in dient te leveren bij één van de bestuursleden (het origineel, maak een kopietje voor jezelf). De VOG zal vervolgens worden opgenomen in de ledenadministratie, waar alleen het bestuur toegang tot heeft.

Er zijn geen kosten verbonden aan de aanvraag.

Omdat de afgifte van de VOG slechts een momentopname is, zal Stichting Taekwondo Rosmalen je iedere drie jaar verzoeken een nieuwe VOG aan te vragen (als je nog als vrijwilliger actief bent voor onze vereniging uiteraard).

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben over de (aanvraag van de) Verklaring Omtrent het Gedrag dan kan je deze stellen aan één van de bestuursleden.