Aanname beleid vrijwilligers Stichting Taekwondo Rosmalen

Aanname beleid vrijwilligers Stichting Taekwondo Rosmalen

Bij het aannemen van vrijwilligers die op regelmatige basis activiteiten voor de vereniging verrichten zoals bijvoorbeeld trainen, lesgeven, coachen en begeleiden van kinderen/sporters zal het volgende beleid worden gehanteerd:

  • Het houden van een kennismakingsgesprek;
  • Het checken van referenties (b.v. vereniging bellen waar de vrijwilliger vandaan komt);
  • Het (laten) aanvragen van een Verklaring omtrent Gedrag (VOG). Dit zal om de 3 jaar herhaald worden.
  • De vrijwilliger zal lid worden van Stichting Taekwondo Rosmalen en gaat er daarmee akkoord dat zijn/haar contactgegevens opgenomen worden in de ledenadministratie.
  • De vrijwilliger zal lid worden en daarmee onderworpen worden aan de tuchtrecht van TBN.
  • Het bekend maken en laten ondertekenen ten aanzien van de naleving van de “Gedragsregels van de Taekwondobranche” zoals voorgeschreven door de TBN