Taegeuk IL Jang is de eerste van acht "taegeuk" vormen (d.w.z. poomsae) die worden gebruikt door Kukkiwon en World Taekwondo (WT).
Het woord "IL" is het nummer 1 in het Chinees-Koreaanse nummeringssysteem (in tegenstelling tot het traditionele Koreaanse nummeringsysteem,
waarbij hana 1 is); "jang" vertaalt als hoofdstuk, dus letterlijk is de naam van deze vorm "hoofdstuk 1 van de taeguk".

GESCHREVEN INSTRUCTIES:

Zoals alle Taegeuk vormen wordt deze vorm uitgevoerd over 3 Lijnen.
Veronderstel dat er drie parallellijnen voor je liggen. De eerste bewegingen worden uitgevoerd op de eerste lijn waarna je vervolgens naar de tweede lijn stapt. Voer de bewegingen vervolgens uit op de tweede lijn en vervolgens stap je naar de derde lijn.
GaDaNa

GaDaNa

IL-Jang

EERSTE LIJN

Start in de gereedstand positie (Junbi)
GA EERST NAAR LINKS (Da 1)

1. Draai je lichaam 90 graden linksom in een linkse loopstand (Ap Seogi) met een linkse lage afweer (Arae Makki).
2. stap naar voren in een loopstand (Ap Seogi) en voer een rechtse middenstoot uit (Momtong Jiruegi)

GA NAAR RECHTS (Ra 1)

3. Verplaats de rechtervoet naar achteren en draai 180 graden om op de bal van je linkervoet om in een looptstand uit te komen. Voer een rechtse lage afweer uit
(Area Makki).
4. stap naar voren met je linkervoet in een loopstand (Ap Seogi) en voor een linkse midden stoot uit. (Momtong Jireugi)

OVERGANG NAAR DE TWEEDE LIJN

5a. Draai 90 graden naar links en stap met de linkervoet uit in een lange stand (Ap Koobi Seogi) (Je staat dan in de richting van GA).
5b. Zonder pauze en zonder dat je je voet verplaatst voer je een rechtse midden stoot uit. (Momton Jireugi)

TWEEDE LIJN

GA EERST NAAR RECHTS (Ra2)

6. Verplaats de rechter voet een halve stap naar voren om vervolgens 90 graden naar rechts uit te stappen in een loopstand (Ap Seogi)
gevolgd door een midden blok (Momtong Jireugi)
7. stap naar voren met de linker voet in een loopstand. Rechtse midden stoot.(Momtong Jireugi)

GA NAAR LINKS (Da2)

8. Stap met de linkervoet uit om vervolgens 180 graden te draaien in een loopstand (Ap Seogi) gevolgd door een rechtse midden blok (Momtong Makki)
9. Stap naar voren met de rechtervoet om in een loopstand uit te komen (Ap Seogi) gevolgd door een linkse midden stoot. (Momtong Jiruegi)

OVERGANG NAAR DE DERDE LIJN

10a. Stap naar rechts met de rechtervoet om 90 graden te draaien in een loopstand met de rechtse voet voor en maak een rechtse lage afweer uit (Area Makki)
10b. Zonder pauze, en terwijl je nog in de loopstand (Ap Seogi) staat voer je een linker midden stoot uit. (Momtong Jireugi)

DERDE LIJN

EERST NAAR LINKS (Da3)

11. Draai 90 graden naar links met de linker voet in een loopstand (Ap Seogi) met de linkervoet voor gevolgd door een linkse hoge afweer (Eolgool Makki)
12a. Linkse voorwaartse trap (Ap Chagi) en zet deze voor je neer om in een loopstand uit te komen (Ap Seogi)
12b. Zonder pauze, rechtse midden stoot (Momtong Jireugi)

GA NAAR RECHTS (Ra 3)

13. Stap met de rechter voet uit om een rechte draai te maken van 180 graden in een loopstand (Ap Seogi) met de rechtse voet voor
gevolgd door een rechtse hoge afweer (Eolgool Makki)

14a. Linkse voorwaartse trap (Ap Chagi) en plaats de voor je neer om in een loopstand (Ap Seogi) uit te komen.
14b. Voer een linkse midden stoot uit (Momtong Jireugi).

TERUG NAAR DE EERSTE LIJN

15. Maak een draai van 180 graden met de linker voet en kom uit in een lange stand (Ap Koobi Seogi) en maakt een linkse lage afweer (Eogool Makki)
16. Stap naar voren met de rechtse voor en maakt een lange stand (Ap Koobi Seogi) gevolgd doot een rechte midden stoot. (Momtong Jireugi).

Maak een Kihab en blijf in deze positie staan.

Wanneer de meester 'bah-ro' zegt, ga je naar de gereedstand (Junbi).
Als je alles goed hebt gedaan, ben je geëindigd waar je bent begonnen.