Taegeuk Yuk Jang (ook gespeld Taeguk Yook Jang) is de zesde van acht "taeguk" vormen (d.w.z. poomsae) gebruikt door Kukkiwon en de World Taekwondo (WT). Het woord "Yuk" is het getal 6 in het Chinees-Koreaanse nummeringssysteem.

 

 

GESCHREVEN INSTRUCTIES:

Zoals alle Taegeuk vormen wordt deze vorm uitgevoerd over 3 Lijnen.
Veronderstel dat er drie parallellijnen voor je liggen. De eerste bewegingen worden uitgevoerd op de eerste lijn waarna je vervolgens naar de tweede lijn stapt. Voer de bewegingen vervolgens uit op de tweede lijn en vervolgens stap je naar de derde lijn.
GaDaNa

GaDaNa

Yuk-Jang

EERSTE LIJN

Start in de gereedstand positie (Junbi)
GA EERST NAAR LINKS (Da 1)

1. Draai je lichaam 90 graden linksom in een linkse lange stand (Ap Koobi Seogi) met een linkse lage afweer (Arae Makgi).
2. Rechtse voorwaartse trap (Ap Chagi)
2b. Stap terug naar een rechtse achterwaartse stand (Dwit Koobi) met een gelijktijdige linkse blok (Bakkat Makgi)

GA NAAR RECHTS (Ra 1)

3. Draai 180 graden met in een rechtse lange stand (Ap Koobi Seogi) met een linkse lage afweer (Area Makgi)
4a. Linkse voorwaarste trap (Ap Chagi)
4b. Stap terug naar een linkse achterwaardse stand (Dwit Koobi) met een gelijktijdige rechtse blok (Bakkat Makgi)

OVERGANG NAAR DE TWEEDE LIJN

5.  Draai 90 graden naar links en stap met de linkervoet uit in een lange stand (Ap Koobi Seogi)  (Je staat dan in de richting van GA)
Plaats de rechterhand op de linkerkant van de taille en til vervolgens de rechterhand op om een rechtshandige hoge draai blok uit te voeren
(Hansonnal  Bitureomakki)
6a. Voer een circel trap (Dollyeo Chagi) uit en komt terug in een paardrijderstand (Joochoom Seogi)

TWEEDE LIJN

GA EERST NAAR LINKS (Da2)

6b. Draai 90 graden naar links en stap uit met de linkervoet in een lange stand (Ap Koobi Seogi). Linkse hoge blok (Bakkat Makgi).
6c. Rechtse midden stoot.(Momtong Jireugi)
7a. Rechtse voorwaartse trap (Ap Chagi) en land in een rechtse lange stand (Ap Koobi Seogi)
7b. Linkse midden stoot. (Momtong Jireugi)

GA NAAR RECHTS (Ra2)

8a. Stap uit naar rechts met de rechtervoet en draai 180 graden in een rechtse lange stand (Ap Koobi Seogi). Rechtse hoge blok (Bakkat Makgi).
8b. Linkse midden stoot. (Momtong Jireugi)
9a. Linkse voorwaartse trap (Ap Chagi) en land in een rechste lange stand (Ap Koobi Seogi)
9b. Rechtse midden stoot. (Momtong Jireugi)

OVERGANG NAAR DE DERDE LIJN

10 verplaats je linkervoet zodat je 90graden draait in een parallele stand.
kruis beide handen voor je borstkas met de duimen naar elkaar toe.
open je armen langzaam (8 seconden) en voer een lage opening blok uit
(Area Hecho Makgi).

11 stap naar voren in een rechtse lange stand (Ap Koobi Seogi). Links hoge draai blok.(Hansonnal Bitureomakki)
12a. linkse circel trao (Dollyeo Chagi). gevolgd door een Kihap.

DERDE LIJN

EERST NAAR LINKS (Da3)

12b. Plaats het linker been naar beneden naast de rechtervoet (zodat je technisch gezien nog  steeds in de Ga-richting kijkt) en ga dan terug met de rechtervoet om 270 graden naar rechts te draaien in een rechtse lange stand (Ap Koobi Seogi) met het gezicht in de DA richting. Rechtse lage block (Naeryeo Makgi)
13a. Linkse voorwaartse trap (Ap Chagi)
13b. Stap terug in een linkse achterwaarste stand met de rechtervoet naar voren. (Dwit Koobi)
rechtse blok (Bakkat Makgi)

GA NAAR RECHTS (Ra 4)

14. Stap links met de linkervoet om 180 graden naar links te draaien in de stand linksvoor.
Maak een links lage block.
15a Rechtse voorwaartse trap (Ap Chagi)
15b Stap terug in een rechtse achterwaartse (Dwit Koobi). Bakkat Makgi.

TERUG NAAR DE EERSTE LIJN

16 Stap voorwaarts met de rechtervoet om 90 graden naar links te draaien in een rechterachterstand (d.w.z. linkervoet naar voren). Linkshandig dubbel mesblok.
(Yangsonnal Momtang Makgi)
17 Stap achteruit in de stand linksachter (d.w.z. rechter voet naar voren). Rechts dubbel mesblok. (Yangsonnal Momtong Makgi)
18a Stap achteruit in de linker voorste stand (dit is een voorste stand, dus dat is de linkervoet naar voren). Linker middelste handpalmblok. (Batangson Makgi)
18b Zonder pauze, linkse midden stoot (Momtong Jireugi)
19a Ga achteruit in de rechtervoorstand. Rechter middelste handpalmblok.(Batangson Makgi)
19b. Zonder Pauze, linkse midden stoot. (Momtong Jireugi)

Wanneer de meester 'bah-ro' zegt, beweeg je je rechtervoet achteruit (in lijn met je linkervoet) en ga je naar de gereedstand (Junbi). Als je alles goed hebt gedaan, moet je eindigen waar je bent begonnen.