Taegeuk Sam Jang is de derde van de acht "taegeuk" vormen (d.w.z. poomsae) die worden gebruikt door Kukkiwon en World Taekwondo (WT). Het woord "Sam" is het getal 3 in het Chinees-Koreaanse nummeringssysteem.

GESCHREVEN INSTRUCTIES:

Zoals alle Taegeuk vormen wordt deze vorm uitgevoerd over 3 Lijnen.
Veronderstel dat er drie parallellijnen voor je liggen. De eerste bewegingen worden uitgevoerd op de eerste lijn waarna je vervolgens naar de tweede lijn stapt. Voer de bewegingen vervolgens uit op de tweede lijn en vervolgens stap je naar de derde lijn.
GaDaNa

GaDaNa

Sam-Jang

EERSTE LIJN

Start in de gereedstand positie (Junbi)
GA EERST NAAR LINKS (Da 1)

1. Draai je lichaam 90 graden linksom in een linkse loopstand (Ap Seogi) met een linkse lage afweer (Arae Makki).
2a. Rechtse voorwaartse trap (Ap Chagi) en land in een langestand (Ap Koobi Seogi)
2b-c. Rechtse middenstoot, linkse middenstoot. (Momtong Jireugi) Er zit tussen de stoten geen pauze en worden snel achterelkaar uitgevoerd.

GA NAAR RECHTS (Ra 1)

3. stap naar rechts met de rechtervoet om een draai van 180 graden te maken en kom uit in een loopstand (Ap Seogi) met de rechtse voet voor gevolgd door een lage afweer (Arae Makki)
4a. Linkse voorwaartse trap (Ap Chagi) en kom uit in een lange stand (Ap Koobi Seogi).
4b-c. Linkse middenstoot, rechtse middenstoot. (Momtong Jireugi) Er zit tussen de stoten geen pauze en worden snel achterelkaar uitgevoerd.

OVERGANG NAAR DE TWEEDE LIJN

5.  Draai 90 graden naar links en stap met de linkervoet uit in een loopstand (Ap Seogi).Rechtse binnenslag met de meshand naar de nek. (Sonnal Mok Chigi)
6. Rechtse loopstand (Ap Seogi). Linkse binnenslag met de meshand naar de nek. (Sonnal Mok Chigi)

TWEEDE LIJN

GA EERST NAAR LINKS (Da2)

7. Draai 90 graden naar links om in een achterwaartse stand uit te komen (Dwit Koobi). Linkse afweer met de meshand.(Sonnal Bakkat Makki).
8. Linkse lange stand (Ap Koobi Seogi). Rechtse midden stoot. (Momtong Jireugi)

GA NAAR Rechts (Ra2)

9. Stap met de rechtervoet om vervolgens 180 graden te draaien in een achterwaartse stand (Dwit Koobi). gevolgd door een rechtse afweer met de meshand.(Sonnal Bakkat Makki).
10. Rechtse lange stand (Ap Koobi Seogi). Linkse midden stoot. (Momtong Jireugi)

OVERGANG NAAR DE DERDE LIJN

11. Maak een draai van 90 graden naar links om in een loopstand uit te komen (Ap Seogi). Rechtse midden afweer (Momtong Makki)
12. Stap met de rechts naar voren in een loopstand (Ap Seogi). Linkse midden afweer. (Momtong Makki)

DERDE LIJN

EERST NAAR RECHTS (Ra3)

13. Maak op je rechtervoet een driekwart draai (270 graden) in een loopstand (Ap Seogi) gevolgd door een linkse lage afweer.
(Arae Makki)
14a. Rechtse voorwaartse trap (Ap Chagi) en land in een rechtse lange stand (Ap Koobi Seogi)
14b-c. Rechtse midden stoot, Linkse midden stoot. (Momtong Jiruegi)

GA NAAR LINKS (Da3)

15. Stap naar rechts met de rechtervoet om 180 graden te draaien in een loopstand. Rechtse lage afweer. (Arae Makki)
16a. Linkse voorwaartse trap (Ap Chagi) en land in een Lange stand (Ap Koobi Seogi)
16b-c. Linker midden stoot, rechter midden stoot. (Momtong Jiruegi)

TERUG NAAR DE EERSTE LIJN

17a. Stap naar links met je linkervoet om 90 graden naar links te draaien in een loopstand (Ap Seogi). Linkse lage afweer (Arae Makki)
17b. Rechtse midden stoot. (Momtong Jiruegi)
18a. Stap naar voren in een rechtse loopstand. Rechtse lage afweer (Momtong Jireugi)
18b. Linker midden stoor (Momtong Jireugi)
19a.  Linker voorwaartse trap (Ap chagi) land in een loopstand. (Ap Seogi)
19b-c. Linker lage afweer (Arae Makki), Rechter midden stoot (Momtong Makki)
20a. Rechter voorwaartse trap (Ap Chagi), land in een rechter loopstand (Ap Seogi).
20b-c. Rechtse lage afweer (Arae Makki), linker midden stoot (Momtong Jireugi)

Maak een Kihab en blijf in deze positie staan.

Wanneer de meester 'bah-ro' zegt, draai je naar de meester toe door je linker voet achter de rechter te zetten en vervolgens 180 graden te draaien.
Als je alles goed hebt gedaan, ben je geëindigd waar je bent begonnen.