Taegeuk Ee Jang (ook gespeld Taegeuk Yi Jang) is de tweede van acht "taegeuk" vormen die worden gebruikt door de Kukkiwon en World Taekwondo (WT). Het woord "Ee" ("Yi") is het getal 2 in het Chinees-Koreaanse nummeringssysteem (in tegenstelling tot het traditionele Koreaanse nummeringssysteem, waar dool 2 is).

GESCHREVEN INSTRUCTIES:

Zoals alle Taegeuk vormen wordt deze vorm uitgevoerd over 3 Lijnen.
Veronderstel dat er drie parallellijnen voor je liggen. De eerste bewegingen worden uitgevoerd op de eerste lijn waarna je vervolgens naar de tweede lijn stapt. Voer de bewegingen vervolgens uit op de tweede lijn en vervolgens stap je naar de derde lijn.
GaDaNa

GaDaNa

EERSTE LIJN

Start in de gereedstand positie (Junbi)
GA EERST NAAR LINKS (Da 1)

1. Draai je lichaam 90 graden linksom in een linkse loopstand (Ap Seogi) met een linkse lage afweer (Arae Makki).
2. stap naar voren in een lange stand (Ap Koobi Seogi) en voer een rechtse middenstoot uit (momtong Jiruegi)

GA NAAR RECHTS (Ra 1)

3. Verplaatst de rechtervoet naar achteren en draai 180 graden om op de bal van je linkervoet om in een looptstand uit te komen. Voer een rechtse lage afweer uit (Area Makki).
4. stap naar voren met je linkervoet in een langestand (Ap Koobi Seogi) en voor een linkse midden stoot uit. (Momtong Makki)

OVERGANG NAAR DE TWEEDE LIJN

5.  Draai 90 graden naar links en stap met de linkervoet uit in een loopstand (Ap Seogi)  (Je staat dan in de richting van GA).
voer een rechtse midden blok uit. (Momtong Makki)
6. Stap naar voren met de rechtervoet om in een loopstand uit te komen (Ap Seogi) gevold door een linkse midden blok (Momtong Makki)

TWEEDE LIJN

GA EERST NAAR LINKS (Da2)

7. Verplaats de linkervoet om 90 graden naar links uit te stappen in een loopstand (Ap Seogi)
gevolgd door een linkse lage afweer (Arae Makki)

8a. Rechtse voorwaartse trap (Ap Chagi) en land in een lange stand (Ap Koobi Seogi) met de rechtse voet voor.
8b. Hoge rechtse stoot. (Eogool Jireugi)

GA NAAR Rechts (Ra2)

9
. Stap met de rechtervoet om vervolgens 180 graden te draaien in een loopstand (Ap Seogi) gevolgd door een rechtse lage afweer (Arae Makki)

10a. Linker voorwaartse trap (Ap Chagi) en land in een lange stand (Ap Koobi Seogi) met de linkse voet voor.
10b Hoge linkse stoot. (Eogool Jireugi)

OVERGANG NAAR DE DERDE LIJN

11
. Stap naar links met de linkse voet om een 90graden draai te maken om in een loopstand (Ap Seogi) uit te komen. Linkse hoge blok (Eogool Makki)

12. Stap naar voren met de rechtervoet in een loopstand (Ap Seogi). rechtse hoge blok (Eogool Makki)

DERDE LIJN

EERST NAAR RECHTS. (Ra3)

13. Maak op je rechtervoet een driekwart draai (270 graden) in een loopstand (Ap Seogi) gevolgd door een en een rechtse midden blok.
(Momtong Makki)

GA NAAR LINKS (Da3)

14 Maak op je linkervoet een halve draai (180 graden) rechtsom in een loopstand (Ap Seogi) gevolgd door een en een linkse midden blok.
(Momtong Makki)

TERUG NAAR DE EERSTE LIJN

15. Stap naar links met je linkervoet om 90 graden naar links te draaien in een loopstand (Ap Seogi). Linkse lage afweer (Arae Makki)16a. Rechtse voorwaartse trap (Ap Chagi) en land in een loopstand (Ap Seogi) met de rechtse voet voor.
16b. Rechtse midden stoot (Momtong Jireugi)
17a. Linker voorwaartse trap (Ap Chagi) en land met de linkervoet voor in een loopstand (Ap Seogi).
17b. Linker midden stoot (Momtong Jireugi)
18a. rechtse voorwaartse trap (Ap Chagi) en land met de rechtervoet voor in een loopstand (Ap Seogi)
18b. Rechter midden stoot (Momtong Jireugi)

Maak een Kihab en blijf in deze positie staan.

Wanneer de meester 'bah-ro' zegt, draai je naar de meester toe door je linker voet achter de rechter te zetten en vervolgens
180 graden te draaien.

Als je alles goed hebt gedaan, ben je geëindigd waar je bent begonnen.